Deutsche Rangliste OK 2022Deutsche Rangliste U14 2022Deutsche Rangliste U18 2022


Deutsche Rangliste OK 2019Deutsche Rangliste U14 2019Deutsche Rangliste U18 2019


Deutsche Rangliste OK 2020-2021Deutsche Rangliste U18 2020-2021Deutsche Rangliste U14 2020-2021


Deutsche Rangliste OK 2018Deutsche Rangliste U14 2018Deutsche Rangliste U18 2018