PlaceTeamFinalPoints
1 Harry WillisA143
2 Lizzy FranckA123
3 Daizy SuttonA122
4 Stav LaghosA90
5 Elliot StockwellA43
6 Bradley StampA34
7 Poppy BowdlerA25