The Draw

Session 2


Session 2 Heat 1
FRA Agathe et Elule
FRA Liso et Nino
FRA Laura et Alyssa
FRA Warrior Pair
FRA Axel et Maela
FRA Charlyne et Lucy
FRA Les souricettes
FRA Fleur et Stessie
FRA Lola et Iliana
Session 2 Heat 2
FRA La Teennager
FRA Dada Cool Fly and Dream
FRA La Team Kimble
FRA Pierre Louis et Audrey
FRA La Paire Mission
FRA Lauryne et Roxane
FRA Ambre et Mathis
FRA Les Just Doués
FRA La Paire d Enfer
Session 2 Heat 3
FRA Ines et Mathieu
FRA Les Rides To Win d Equinoxe
FRA Les Oreos de L Isle
FRA Lola et Jade
FRA Mathilde et Camille
FRA Camille et Lysa
FRA Les Ju et Ju
FRA Anya et Annais
FRA Emeline et Ferdi

Session 1


Session 1 Heat 1
FRA La Paire Mission
FRA Les Oreos de L Isle
FRA Les Just Doués
FRA Les souricettes
FRA Lola et Iliana
FRA Anya et Annais
FRA Emeline et Ferdi
FRA La Teennager
FRA Laura et Alyssa
Session 1 Heat 2
FRA Pierre Louis et Audrey
FRA Lola et Jade
FRA Camille et Lysa
FRA Les Ju et Ju
FRA Charlyne et Lucy
FRA La Paire d Enfer
FRA Fleur et Stessie
FRA Agathe et Elule
FRA La Team Kimble
Session 1 Heat 3
FRA Warrior Pair
FRA Mathilde et Camille
FRA Lauryne et Roxane
FRA Ambre et Mathis
FRA Axel et Maela
FRA Liso et Nino
FRA Dada Cool Fly and Dream
FRA Ines et Mathieu
FRA Les Rides To Win d Equinoxe