The Draw

Finals


Final A
FRA TEAM SOURIRE
FRA Palo et Julie
FRA Margot et Maelys
FRA Eileen et Lorette
FRA Les Minis Warriors De Chatenet
FRA Les Twinetes De Chatenet
FRA Les Babys Warriors de Chatenet